Przejdź do treści
Na zdjęciu fragment odcinka objętego inwestycją - droga z pasami dla pieszych i zatoką autobusową. Na zdjęciu również samochody i fragment krawężnika z ubytkami.

Najważniejsze informacje

Nazwa kontraktu

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: „Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odc. Wrocław – Lubin”

Termin realizacji dokumentacji projektowej:

03.2023r. – 03.2027r.

Podstawowe informacje o inwestycji

 • Klasa techniczna
  GP
 • Prędkość projektowa
  110 km/h
 • Przekrój drogowy
  Zostanie przyjęty na podstawie prognoz ruchu
 • Szerokości pasów ruchu
  3,5 m
 • Dopuszczalne obciążenie
  11,5 t/oś

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowychCZYTAJ WIĘCEJ