Przejdź do treści

W dniu 31 marca bieżącego roku Schuessler-Plan Inżynierzy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu podpisały umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) oraz Elementów Koncepcji Programowej dla przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach umowy biuro projektowe opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Elementy Koncepcji Programowej. Prace będą prowadzone równolegle z inwentaryzacją przyrodniczą i pracami terenowymi. Wartość prac wynosi około 21,5 mln zł, a termin wykonania dokumentacji projektowej przewidziano na I kwartał 2027 roku. Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

28 czerwca, 2023