Przejdź do treści
Co to jest STEŚ?


Jest to tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (opracowanie projektowe), którego celem jest ustalenie wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras, umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej.

Co z ochroną środowiska?


Wpływ na środowisko będzie podlegał rzetelnej ocenie, która będzie poprzedzona całoroczną inwentaryzacją przyrodniczą prowadzoną przez wyspecjalizowanych ekspertów z poszczególnych dziedzin. Niekorzystne oddziaływanie jest minimalizowane poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska. Na przykład bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, albo ekranów akustycznych. W ramach przedsięwzięcia jednostka projektowa opracuje tzw. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który będzie podlegał ocenie przez właściwy organ – zanim zostanie wydana tzw. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która określi sposób ochrony środowiska i wskaże wariant możliwy do realizacji pod względem środowiskowym.

Czy będą planowane spotkania informacyjne?


Spotkania informacyjne są planowane w ramach przedmiotowego projektu. Szczegóły dotyczące spotkań znajdują się w zakładce Spotkania informacyjne.

Czy głos Mieszkańców będzie brany pod uwagę?


Głos lokalnej społeczności jest niezwykle istotny przy realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. W ramach przedmiotowego projektu, będzie możliwość wypowiedzenia się mieszkańców podczas zaplanowanych spotkań informacyjnych oraz na odpowiednich formularzach, które zostaną udostępnione. Opinie zbierane w ramach ankiet są szczegółowo analizowane. Informacje w nich zawarte pomagają w projektowaniu infrastruktury spełniającej również oczekiwania społeczności lokalnych.

Po co buduje się tę drogę?


Cele inwestycji są jasno określone – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców terenów przyległych, warunków ich życia, zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego łączącego ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym, jakimi są Wrocław i Lubin, czy redukcja poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy. Wobec częstych argumentów, iż droga tego typu negatywnie wpłynie na zdrowie oraz jakość życia ludzi i zwierząt należy stwierdzić obiektywnie, że budowa dróg we właściwy sposób zarządza oraz kontroluje wszystkie negatywne elementy, jakie wiążą się ze wzmożonym ruchem pojazdów powodując, że uciążliwości z tym związane są zauważalnie mniejsze. Dotyczy to całego środowiska, do którego zalicza się zarówno człowiek, jak i zwierzęta oraz rośliny.