Przejdź do treści

Nadrzędne cele inwestycji:

 1. Rozbudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na trasie Wrocław – Prochowice – Lubin, która umożliwi zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego łączącego ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym, jakimi są Wrocław i Lubin.
 2. Poprawa warunków ruchu oraz odciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast oraz wpłynie na poprawę warunków życia dzięki podniesieniu standardów środowiskowych – obniżeniu ulegnie poziom hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy.
 3. Przystosowanie parametrów drogi do prognozowanych natężeń ruchu z jednoczesnym dostosowaniem konstrukcji drogi do przenoszenia obciążeń samochodów ciężarowych 11,5 t/oś

Planowana lokalizacja:

DK36

 • województwo: dolnośląskie
 • powiaty: lubiński, legnicki
 • gminy: Lubin, Prochowice
 • długość odcinka w stanie istniejącym: ok 18 km

DK94

 • województwo: dolnośląskie
 • powiaty: legnicki, średzki
 • gminy: Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia
 • długość odcinka w stanie istniejącym: ok 42 km

Stan istniejący – DK94Stan istniejący – DK36Stan projektowany
Klasa drogiGPGPGP
Przekrój poprzecznyna przeważającym odcinku 1×2, 2+1 na odcinku od km 69+350 do km 71+169, na odcinku od km 52+778 do km 71+960 2×2na przeważającym odcinku 1×2, na odcinku od km 16+060 do km 16+794 2×2zostanie przyjęty na postawie prognoz ruchu
Szerokość pasa ruchu3,5 m3,5 m3,5 m
Nośność nawierzchni10 t/oś10 t/oś11,5 t/oś
Kategoria ruchuKR 4, KR 5KR 4, KR 5

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji projektowej
Data: 31.03.2023
2. Etap I: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe + materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
Data: 31.05.2025
3. Etap II: Elementy Koncepcji Programowej
4. Etap III: Przetarg Projektuj i Buduj